Skip to content

Hur du kan söka bidrag till föreningen

Idag är var tredje svensk medlem i en förening. Idrotten är den största och mest levande folkrörelsen. Det finns nästa 19 000 idrottsföreningar aktiva. 

Vi vet att det krävs ekonomi för att driva en förening. För att kunna få utbildade ledare, få tillgång till bra lokaler och för att kunna åka på tävlingar och skapa laganda och minnen för livet.

Intäkter kan ni få antingen via lagförsäljning hos tex föreningsfrämjandet, men ni kan även söka olika typer av bidrag och fonder.

Nedan följer mer information om hur ni kan gå till väga och lite tips på vad som finns att söka.

cute-asian-child-girl-putting-money-into-piggy-ban-2022-11-01-03-46-39-utc
KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGEN

Via kommunen kan du ofta söka om ekonomiskt bidrag till den ideella föreningen. Ofta finns prioriteringar för vissa grupper som tex ungdomar och barn. Det finns olika typer av bidrag i olika kommuner.

För att enklast ta reda på vilka bidrag som finns att söka i just er kommun rekommenderar vi att ni kontaktar kommunen och frågar. Det hanteras ofta från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen eller idrottsförvaltningen. Där kommer de kunna guida dig vidare och svara på dina frågor.

Några olika typer av bidrag som kan finnas:

  • Aktivitetsbidrag
  • Lokalkostnadsbidrag
  • Utbildningsbidrag
  • Grundbidrag
LOK-STÖD TILL FÖRENINGEN

Statligt stöd som finns för barn och ungdomsidrott. 

LOK- stöd går att sökas av idrottsförening med deltagare 7-25 år (dock oavsett ålder vid idrottare med funktionsnedsättning). Idrottsföreningen skall vara ansluten till någon av de specialidrottsförbund som tillför RF. 

Ansökan görs via föreningssystemet IdrottOnline och det går att söka 2 gånger per år. Se datum på riksidrottsförbundets hemsida. 

STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Stöd finns att söka hos RF-SISU distrikt och Idrottsonline för att bidra till att skapa nya och bättre idrottsmiljöer för barn och ungdomar. 

6 olika stöd går att söka:

  • Stöd till idrottsytor, mindre projekt 
  • Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport
NY FÖRENING

Om ni är en ny förening och verksamhet för barn och ungdomar, eller personer med funktionsnedsättning, kan ni söka lokalstöd hos arvfonden. Läs mer om detta på arvfondens lokalstöd.

LOKALA STIFTELSER

Det kan finnas lokala stiftelser hos er som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Kontakta en handläggare på distriktidrottsförbundet så kan de hjälpa er att finna potentiella finansiärer.

BIDRAG TILL FÖRENINGAR PÅ LANDSBYGDEN

Föreningar på landsbygden kan ansöka om bidrag för att utveckla idrottsnläggningar och samlingslokaler. Bidraget söker du via e-tjänst hos jordbruksverket. Det är viktigt att ni söker bidraget innan ni påbörjar er investering, det går ej att ta med utgifter ni haft innan ansökningsdatumet.

Bidraget finns för att främja idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygd.

Redo att komma igång?