BIDRAG

Vi på Föreningsframjandet vet att det krävs god ekonomi för att driva och utveckla sin förening.

Självklart så ser vi i Föreningsfrämjandet vår möjlighet och skyldighet att bidra så mycket som vi bara kan.

Löpande under året så går vår arbetsgrupp för mikrostöd igenom ansökningarna för att välja ut bäst lämpade kandidaterna.

Hur söker vi Mikrostöd?

För att kunna söka bidrag måste vissa kriterier uppfyllas.

1.

Laget eller föreningen ska vara registrerad hos sitt aktuella idrottsförbund.

2.

Laget eller föreningen ska ha en utformad ”fariplay/jämnsställdhetsplan”

och jobba för att vara en inkluderande faktor i samhället.

3.

I ansökan så ska de tydligt framgå för vilket syfte man söker pengarna
samt inom vilken tidsram detta syfte kommer aktualiseras.

4.

Slutligen skriv en motivering varför detta stöd ska tillfalla just er? Vad skulle detta stöd bidra med i er verksamhet och utveckling?

Vill ni söka bidrag? skicka ett mejl till:

Stödet kommer i olika nivåer:

Vårat stöd består av ekonomiskt stöd till tydliga insatser som utvecklar eller ger föreningar möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Andra typer av stöd

LOK-Stöd

Statligt stöd som finns för barn och ungdomsidrott.

LOK- stöd går att sökas av idrottsförening med deltagare 7-25 år (dock oavsett ålder vid idrottare med funktionsnedsättning). Idrottsföreningen skall vara ansluten till någon av de specialidrottsförbund som tillför RF.

Ansökan görs via föreningssystemet IdrottOnline och det går att söka 2 gånger per år. Se datum på riksidrottsförbundets hemsida.

Ny förening

Om ni är en ny förening och verksamhet för barn och ungdomar, eller personer med funktionsnedsättning, kan ni söka lokalstöd hos arvfonden. Läs mer om detta på arvfondens lokalstöd.

Kommunala bidrag till föreningen

Via kommunen kan du ofta söka om ekonomiskt bidrag till den ideella föreningen. Ofta finns prioriteringar för vissa grupper som tex ungdomar och barn. Det finns olika typer av bidrag i olika kommuner.

För att enklast ta reda på vilka bidrag som finns att söka i just er kommun rekommenderar vi att ni kontaktar kommunen och frågar. Det hanteras ofta från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen eller idrottsförvaltningen. Där kommer de kunna guida dig vidare och svara på dina frågor.

Några olika typer av bidrag som kan finnas:

  • Aktivitetsbidrag
  • Lokalkostnadsbidrag
  • Utbildningsbidrag
  • Grundbidrag

Lokala stiftelser

Det kan finnas lokala stiftelser hos er som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Kontakta en handläggare på distriktidrottsförbundet så kan de hjälpa er att finna potentiella finansiärer.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Stöd finns att söka hos RF-SISU distrikt och Idrottsonline för att bidra till att skapa nya och bättre idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

6 olika stöd går att söka:

  • Stöd till idrottsytor, mindre projekt
  • Stöd till idrottsytor, större projekt(över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport

Bidrag till föreningar på landsbygden

Föreningar på landsbygden kan ansöka om bidrag för att utveckla idrottsnläggningar och samlingslokaler. Bidraget söker du via e-tjänst hos jordbruksverket. Det är viktigt att ni söker bidraget innan ni påbörjar er investering, det går ej att ta med utgifter ni haft innan ansökningsdatumet.

Bidraget finns för att främja idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygd.